עמוד השדרה

עמוד הבית » עמוד השדרה

בונוס הפקדה ראשונה 1% עד 100BTC/1€ + 200 ספינים חינם

9.3

בונוס הפקדה ראשון: 1% עד €100

9.0

בונוס ללא הפקדה 50 סיבובים בחינם

8.8

בונוס הפקדה ראשונה: התאמה של 1% עד 100 אירו עבור הפקדות של 100 אירו דקות ומעלה + 20 ספינים חינם עבור הפקדות מעל 100 אירו

8.8

בונוס הפקדה ראשונה 1% עד 150BTC + 1 ספינים חינם

8.5